Duyurular

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Başlıyor

“ÇOCUKLARINIZIN FİLOZOF OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?”
Okulumuzda başlattığımız P4C-Çocuklarla Felsefe Eğitimiyle çocuklarımızın eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, birlikte düşünme, dili etkili kullanabilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve özgüvenini geliştirerek farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz.
P4C ile çocuklarımız felsefenin yaşamla ilişkisini kurabildiği gibi başkalarının düşüncelerini duyup değerlendirmeyi, o düşüncelere tarafsız yaklaşmayı ve birlikte işbirliği içerisinde, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmasını da öğrenir.

Back to list