Özelsin Koleji Bilimsel Düşünce ve Bilim Dili:

Öğrencilerimiz bilimsel yollarla elde edilen bilgilerin değişebilirliğini anlamak ve kendi bilgilerini geliştirmek üzere  Uygulamalı Science  Lab  çalışmalarına  yönlendirilirler. Öğretimin her safhasında eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel olarak etkin iletişim kurma becerilerini geliştirecek öğrenme hedeflerinin, Uluslararası Dijital Platform  paydaşlığı ile desteklendiği “Global Schools Proğramı örtüştürülür. Müfredatlarımız öğrencinin bilimsel dil becerisini ilerletecek şekilde planlanır. Bölgemizdeki üniversite

lerin akademik kadroları ve fiziki imkanları ile birlikte bilimsel paydaş projeler tasarlamak için ortak takvim çalışmaları yapılır.. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir. Ulusal ve uluslararası projeler hayata geçirilir.