ÖZELSİN Koleji’nde dil becerisi gelişmiş, değişen dünyayla uyum içinde, çok yönlü eğitim modeliyle donatılmış, özgüvenli, mutlu, başarılı çocuklar yetiştiriyoruz. ÖZELSİN öğrencilerinin disiplinler arası yaklaşımla oluşturulan eğitim içeriğiyle, kişiye özgü hedeflenen kazanımlara ulaşmaları takip edilir.

Ulusal ve uluslararası platformlarda bilimsel çalışmalar yapılırken; aynı zamanda 7. sınıftan itibaren Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hedefler belirlenir. Bu hedefler doğrultusunda planlı çalışmalar yürütülür.

Akademik değerlendirme sınavlarıyla belirlenen ihtiyaca göre oluşturulmuş “Türdeş Eğitim Gurupları”nda, hafta içi ve hafta sonu etüt programlarıyla “Tam Öğrenme” gerçekleşmesi sağlanır. Yarıyıl ve yaz tatilinde devam eden “Liselere Giriş Sınavı” (LGS) hazırlık programları ile başarılı bir lise yaşantısına doğru ilk adımı atmış olurlar.

“Yetenek Geliştirme Programı” kapsamında öğrencilerimizin spor, kültür ve sanat eğitimlerinde branşlaşmalarını sağlayarak, yetenekleri doğrultusunda yetkinlik kazanmaları sağlanır. “Sosyal Sorumluluk Projeleri”yle canlılara ve çevreye karşı duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilir.

Uyguladığımız yoğunlaşmış İngilizce programıyla da İngilizceyi yabancı dil olarak algılanmaktan çıkarıyoruz. Uluslararası seviyede bilimsel ve kültürel çalışmalarda kendini etkin bir şekilde ifade edebileceği “Çift Yabancı Dil Eğitimi” imkânı sunuyoruz.