Özelsin Fen ve Teknoloji Lisesinde; proje üreten, uygulayan, sorgulamayı amaç edinen, gençleri gerçek yaşama hazırlayan bir öğretim programı uygulanır.

Lise giriş sınavlarında en yüksek puanla tercih edilen okullar arasında yer alan Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencilerine Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji derslerinin yanı sıra, akademisyenler tarafından müfredatı hazırlanan Teknoloji ve Donanım ile Teknoloji ve Yazılım dersleri alıyor. Bilim Tarihi, Genetik Bilimine Giriş, Uygulamalı Deney dersleri de müfredat dahilinde gösterilen dersler arasında yer alıyor

Fen ve Teknoloji Lisemizdeki ana hedeflerimiz:

1-Proje tabanlı eğitim öğretim,

2-Öğrencilere 9.sınınftan itibaren seçkin  üniversitelerin iyi bölümlerini kazandıracak hazırlık eğitimi verebilmek,

3-Öğrencilerimize iyi bir yabancı dil eğitimi vermek,

4-Öğrencilerimize çağın gerektirdiği teknoloji eğitimini vermek, Mobil Uygulama Geliştirme, Python, Üç Boyutlu Endüstriyel Tasarım, Arduino ile Proje Geliştirme gibi konular Teknoloji ve Yazılım ile Teknoloji ve Donanım derslerinin sunduğu ayrıcalıklardan bazıları…

5- Müfredat dahilinde ve haricinde kültür, sanat ve sosyal alanlarda planlanan  eğitim ve düzenlenen etkinliklerle entelektüel düzeylerini yükseltmektir.

ÖZELSİN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ KAYIT KABUL ŞARTLARI

1- Özelsin Fen ve Teknoloji Lisesi 9. Sınıflarına, LGS sonucunda belirlenen yüzdelik dilimlerine göre başarılı olan öğrencilerin kaydı yapılır.

2- Özelsin Fen ve Teknoloji Lisesi 9. Sınıflarına, LGS sonuçları haricinde Fen ve Teknoloji Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre öğrenci alınır

3- 10. ve 11. Sınıflara Kayıt Yaptıracak öğrenciler LGS sonucunun yanında Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre öğrenci alınır. Bu sınav ile ilgili detaylı bilgiyi ilgili okul müdürlüklerinden alabilirsiniz.