Özelsin Fen ve Teknoloji Lisesinde; proje üreten, uygulayan, sorgulamayı amaç edinen, gençleri gerçek yaşama hazırlayan bir öğretim programı uygulanır.

Lise giriş sınavlarında en yüksek puanla tercih edilen okullar arasında yer alan Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencilerine Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji derslerinin yanı sıra, akademisyenler tarafından müfredatı hazırlanan Teknoloji ve Donanım ile Teknoloji ve Yazılım dersleri alıyor. Bilim Tarihi, Genetik Bilimine Giriş, Uygulamalı Deney dersleri de müfredat dahilinde gösterilen dersler arasında yer alıyor

Fen ve Teknoloji Lisemizdeki ana hedeflerimiz:

1-Proje tabanlı eğitim öğretim,

2-Öğrencilere 9.sınınftan itibaren seçkin  üniversitelerin iyi bölümlerini kazandıracak hazırlık eğitimi verebilmek,

3-Öğrencilerimize iyi bir yabancı dil eğitimi vermek,

4-Öğrencilerimize çağın gerektirdiği teknoloji eğitimini vermek, Mobil Uygulama Geliştirme, Python, Üç Boyutlu Endüstriyel Tasarım, Arduino ile Proje Geliştirme gibi konular Teknoloji ve Yazılım ile Teknoloji ve Donanım derslerinin sunduğu ayrıcalıklardan bazıları…

5- Müfredat dahilinde ve haricinde kültür, sanat ve sosyal alanlarda planlanan  eğitim ve düzenlenen etkinliklerle entelektüel düzeylerini yükseltmektir.

ÖZELSİN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ KAYIT KABUL ŞARTLARI

1- Özelsin Fen ve Teknoloji Lisesi 9. Sınıflarına, LGS sonucunda belirlenen yüzdelik dilimlerine göre başarılı olan öğrencilerin kaydı yapılır.

2- Özelsin Fen ve Teknoloji Lisesi 9. Sınıflarına, LGS sonuçları haricinde Fen ve Teknoloji Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre öğrenci alınır

3- 10. ve 11. Sınıflara Kayıt Yaptıracak öğrenciler LGS sonucunun yanında Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre öğrenci alınır. Bu sınav ile ilgili detaylı bilgiyi ilgili okul müdürlüklerinden alabilirsiniz.

İyi bir üniversite eğitimi almak istiyorsanız iyi bir alt yapıya sahip olmalısınız.

IB programının en önemli derslerinden biri IB Matematik dersleridir. Üniversite tercihiniz mühendislik ise kesinlikle IB HL Matematik almalısınızdır. Zor bir ders gibi görünse de kesinlikle zor değil, hatta oldukça keyifli bir derstir. Eğer IB HL Matematik derslerini düzgün takip ederseniz hiç zorlanmaz hatta oldukça iyi bir not alacağınızı garanti ederiz. IB MATH HL’nin en önemli kuralı sıkı takip ve konuyu öğrendiğiniz anda tekrarları yapmanızdır. Bu yüzden Özelsin Koleji olarak IB matematik derslerinin dışında ücretsiz etüd dersleri hizmeti de sunmaktayız. Uzman IB matematik öğretmenlerimiz derslerini anlattıktan sonra her öğrencimize ücretsiz İH Matematik etüdleri planlayıp öğrencimizin tekrar yapmasını sağlamaktayız.

AP CALCULUS

AP Calculus prestijli üniversitelerin çoğu bölümüne kabul edilebilmek için almanız gereken bir programdır. Limit, türev, integral konularına temel girişi kapsar. Yüksek matematiğin temel konularına hakim olmanız için gerekmektedir. Avrupa ve Amerika’daki seçkin üniversitelerin mühendislik, tıp, ekonomi, fizik, matematik gibi bölümlerine kabul edebilmeniz için bu dersi almanız ve öğrenmeniz gerekmektedir.

Biz ÖzelSin Koleji olarak öğrencilerimize AP Calculus AB – BC sınavlarında başarıyı garanti ediyoruz. Konuları erkenden bitirip bol bol gerçek AP Calculus AB-BC deneme sınavlarıyla hazırlık aşamamızı tamamlıyoruz. 10 yılı aşkın öğretmen tecrübelerimiz ABD’deki güncel yayınlar ve kendi matematik ekibimizin geliştirdiği kaynaklarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz.

AB ve BC sınavlarının formatı aynıdır. Her iki sınav da 3 saat 15 dakika sürmekte ve 45 adet çoktan seçmeli ve 6 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Sınavlar Mayıs ayı içerisinde yapılır.

Calculus AB Konuları Aşağıdaki Gibidir;

İntegrals
Fundamental theorem of calculus
Asymptotic and unbounded behavior
Antidifferentiation
L’Hôpital’s rule
Separable differential equations

Analysis of graphs (predicting and explaining behavior)
Limits of functions (one and two sided)
Asymptotic and unbounded behavior
Continuity(Süreklilik)
Derivatives (Türev)

Özelsin Koleji Bilimsel Düşünce ve Bilim Dili:

Öğrencilerimiz bilimsel yollarla elde edilen bilgilerin değişebilirliğini anlamak ve kendi bilgilerini geliştirmek üzere  Uygulamalı Science  Lab  çalışmalarına  yönlendirilirler. Öğretimin her safhasında eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel olarak etkin iletişim kurma becerilerini geliştirecek öğrenme hedeflerinin, Uluslararası Dijital Platform  paydaşlığı ile desteklendiği “Global Schools Proğramı örtüştürülür. Müfredatlarımız öğrencinin bilimsel dil becerisini ilerletecek şekilde planlanır. Bölgemizdeki üniversite

lerin akademik kadroları ve fiziki imkanları ile birlikte bilimsel paydaş projeler tasarlamak için ortak takvim çalışmaları yapılır.. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir. Ulusal ve uluslararası projeler hayata geçirilir.