HAYAL ATÖLYESİ

‘Hayal etmeyen öğrenemez!’

Albert  Einstein hayal konusunda şöyle söylemiştir: “The true  sign of intelligence is not knowledge but imagination” “zekanın asıl işareti bilmek değil hayal etmektir”.

ÖZELSİN Anaokulu, hayal atölyesini bu bakış açısından yola çıkarak doğal materyaller, legolar ve sanat malzemeleriyle dolu olan bir alan olarak oluşturmuştur. Çocuklar, kil, resim, kolaj,  el boyası, sulu boya, çamur, lego gibi araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenirler.

Farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturdukları resim, heykel ve diğer çalışmalar aracılığıyla hissettiklerini, düşüncelerini özgürce aktarma fırsatı bulurlar. Hayal ve tasarım atölyesinde üretilen tüm ürünler çocukların portfolyolarında  saklanarak belirli zamanlarda okulumuzda sergilenir.

 Hayal atölyesinde; uyum,  özgüven, karar verme becerilerini kazandırma, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma, problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bakış açısıyla inceleme, bireyler arası farklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama, içinde yaşanılan Dünyayı daha kolay ve somut olarak görmeyi ve anlamayı sağlamak için drama atölyesi çalışmaları ile öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenmektedir.