DOĞAYLA KOPAN BAĞLARIMIZI YENİDEN OLUŞTURUYORUZ.

Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinliklerden biri de ‘Fen ve Doğa Etkinlikleridir. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, sözel iletişim becerilerinin gelişmesi, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, zihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarlı hale gelmeleri gibi alanlarda desteklenmektedirler. Okul öncesi dönemde çocuklara araştırabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlamak oldukça önemlidir.

– Deney sırasında deneyimleyerek öğrenen çocukta merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği artar.

– Deneyerek, yaparak öğrenmesi kolaylaşır.

– Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklar çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olur.

– Sorumluluk duyguları artar.

Doğaya saygı duyan ve emek verilince hayatın renkleneceğini öğrenen çocuklar, doğa aktiviteleri ile üretkenliklerinin ilk meyvelerini toplamaya başlarlar.

Sakinleştirici etkisi ve işbirliği yapmaya yönelten gereksinimleri ile ekoloji aktiviteleri çocuklara çevre ve doğa bilincini aşılar.

Çocuklar bahçe ile ilgilendiklerinde doğanın da ilgi görmesi gereken canlı bir oluşum olduğunu fark ederler. Doğaya zarar verebilecek eylemlerden kaçınmanın önemini anlarlar ve doğaya saygı duymaya başlarlar.

Ekoloji aktiviteleri en nihayetinde; çocukların kalplerine doğa sevgisinin tohumlarını eker.