ÖZELSİN Koleji, okul öncesi ve ilkokul eğitimi olarak birbirini tamamlayan ve birbirinin devamı niteliğindeki eğitim kurumudur. Eğitim sürecinin ilk bölümünü oluşturan okul öncesi eğitimi, ÖZELSİN Koleji’nde 4 ve 5 yaş gruplarını kapsar. Okul kavramı ve yaşantısıyla ilk kez tanışan öğrencilerin, okulu yaşam ve öğrenme alanı olarak benimsemeleri, sevmeleri ve okul ortamında mutlu olmaları öncelikli amaçlarımız arasındadır. Çocuklar, bağımsız ve eleştirel düşünme becerileri kazanırken, kendini ifade etmeyi ve paylaşımcı bir ortama uyum sağlamayı okul öncesinde öğrenmeye başlar.

Okul Öncesinde Anadil Türkçe Eğitimi:
Türkçe dil etkinleriyle öğrencilerimizin; Türkçeyi düzgün kullanma, kendini doğru ifade etme, sözcük dağarcığını geliştirme, yaratıcı ve farklı düşünme becerisi sağlama, dinleme, verilen konu hakkında fikir belirtme, akıcı ve hızlı düşünme becerileri kazanması hedeflenir.

Türkçe Dil Etkinlikleri:
Şiir, tekerleme, bilmece, parmak oyunu, canlandırma, hikâye oluşturma, hikâye anlatma, grup sohbeti gibi etkinliklerdir.

Okul Öncesinde Yabancı Dil Eğitimi:
0-6 yaş arası, dil öğrenmenin en aktif ve en kalıcı olduğu dönemdir. Dil eğitimine ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme de o ölçüde hızlı gerçekleşir. Yabancı dilde hızlı ilerleyebilmek için öncelikle anadil eğitiminin iyi olması gerekir.

ÖZELSİN Koleji’nde çocukların Türkçe becerilerini geliştirmekle birlikte, İngilizceyi günlük hayatlarında yaşayarak daha iyi öğrenecekleri yabancı dil eğitimi imkânı sunulur. Yabancı dil eğitimi, yerli öğretmenler ve yabancı dil eğitimini yurt dışında almış, o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip yabancı öğretmenler tarafından verilir.